Vi finns i Framtidens Hus vid Lilla Torg i Kristianstad, och delar lokaler med Kristianstadkliniken.